Για να ανοίξετε το ΦΕΚ 1324β/11-5-2016

"Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου" πατήστε pdf small