ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ............................................................................ Ξάνθη, 20 Αυγούστου 2020
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ.............................................................................Αριθ. Πρωτ.: 20110
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Πληροφορίες: Ζαρωτιάδης Παναγιώτης - Ιορδανίδου Παρθένα
Τηλέφωνο: 2541083240

Fax: 25410 72241

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμαρχος Ξάνθης ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα τριών (63) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ξάνθης

Σημείωση:H προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι από την:Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 έως και την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020.

- Διαβάστε όλη την ανακοίνωση,πατώντας εδώ

- Κατεβάστε το Παράρτημα και την αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση,πατώντας εδώ!

!