Ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση ΠΕ Ξάνθης οι πίνακες μοριοδότησης (εντός και εκτός ΠΥΣΠΕ) των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά και αιτούνται μετάθεσης.

Από 14-12-2020 μέχρι και 18-12-2020 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους (Αρ.Πρωτ. 156436/16-11-2020/ΥΠΑΙΘ).

 

Για Βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση

Από περιοχή σε περιοχή