Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ 07 – Γερμανικών

Η επισυναπτόμενη Δήλωση να αποσταλεί στο mail της ΔΠΕ Ξάνθης ως την Παρασκευή 20/08/2021 στις 12.00.

Δήλωση Προτιμήσεων για διαθέσεις ωραρίου με μόρια μετάθεσης

Ονόματα εκπαιδευτικών

Κενά Σχολικών μονάδων

 

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ 05 – Γαλλικών

Η επισυναπτόμενη Δήλωση να αποσταλεί στο mail της ΔΠΕ Ξάνθης ως την Παρασκευή 20/08/2021 στις 12.00.

Δήλωση Προτιμήσεων για διαθέσεις ωραρίου με μόρια μετάθεσης

Ονόματα εκπαιδευτικών

Κενά Σχολικών μονάδων

 

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ 11 – Γυμναστική

Η επισυναπτόμενη Δήλωση να αποσταλεί στο mail της ΔΠΕ Ξάνθης ως την Παρασκευή 20/08/2021 στις 12.00.

Δήλωση Προτιμήσεων για διαθέσεις ωραρίου με μόρια μετάθεσης

Ονόματα εκπαιδευτικών

Κενά Σχολικών μονάδων

 

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ 86 – Πληροφορικής

Η επισυναπτόμενη Δήλωση να αποσταλεί στο mail της ΔΠΕ Ξάνθης ως την Παρασκευή 20/08/2021 στις 12.00.

Δήλωση Προτιμήσεων για διαθέσεις ωραρίου με μόρια μετάθεσης

Ονόματα εκπαιδευτικών

Κενά Σχολικών μονάδων

 

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ 79 – Μουσικής

Η επισυναπτόμενη Δήλωση να αποσταλεί στο mail της ΔΠΕ Ξάνθης ως την Παρασκευή 20/08/2021 στις 12.00.

Δήλωση Προτιμήσεων για διαθέσεις ωραρίου με μόρια μετάθεσης

Ονόματα εκπαιδευτικών

Κενά Σχολικών μονάδων