Δήλωση τοποθέτησης για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου – Ανακοινοποίηση

Ονόματα Εκπαιδευτικών ΠΕ 06

Ομάδες σχολείων για συμπλήρωση ωραρίου

Δήλωση Προτιμήσεων για συμπλήρωση ωραρίου