ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ –

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ-

           

Στη σημερινή του συνεδρίαση το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης εξέτασε και προχώρησε ομόφωνα στον:

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

(ΠΕ 70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ)

7ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Χριστιανοπούλου Ευδοξία

Δημοτικό Σχολείο Αβδήρων

Παπαβασιλείου Μελπομένη       

Χατζηαθανασίου Τερψιχόρη      

Λασπά Ελένη                             

Δημοτικό Σχολείο Γενισέας

Καλαμπούκα Μαρία Ευγενία      

Δημοτικό Σχολείο Διομήδειας

Κουρτέση Ευαγγελία

Κώστα Θάλεια

Κώστα Αικατερίνη           

Ανθοπούλου Όλγα          

 Δημοτικό Σχολείο Πολυσίτου

Πέικου Όλγα                               

Τσιλιγγίρη Βασιλική                    

Λαζαρίδου Γαλήνη                      

Τσολακίδης Βασίλειος                

13ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Βεράνη Αγάπη                            

Δημοτικό Σχολείο Δεκάρχου

Τσεπκεντζή Αικατερίνη                

Δημοτικό Σχολείο Εξοχής

Λειβαδίτου Κυριακή                   

Καβασίδου Παρασκευή               

 (ΠΕ 60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)

Νηπιαγωγείο ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ

Κουγιουμτζόγλου Αικατερίνη

Νηπιαγωγείο Μ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ

Κοντογιάννη Φωτεινή

Νηπιαγωγείο ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Μανδάλου Κυρατσή       

Νηπιαγωγείο ΜΑΓΓΑΝΩΝ

Γαλαζούλα Μαρία                       

Νηπιαγωγείο ΜΑΓΙΚΟΥ

Βατού Αρετή

Τσιμπίδου Ελένη

Βαμβακοπούλου Βασιλική

Ρουσούδη Παναγιώτα     

(ΠΕ 11 – Φ.ΑΓΩΓΗΣ

13ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Κυριακίδης Χαράλαμπος            


Όπου υπήρχαν εκπαιδευτικοί που έπρεπε να κριθούν χωρίς αίτησή τους, εφαρμόστηκε η παρ. β του άρθρου 14 του ΠΔ 50/1996.

Στην ιστοσελίδα μου μπορείτε να δείτε αναλυτικό πίνακα με τα μόρια μετάθεσης όλων των υπεράριθμων εκπ/κών, κατά κλάδο.

 Όπως σας ενημέρωσα στο προηγούμενο ενημερωτικό μου σημείωμα, οι υπεράριθμοι μπορούν να δηλώσουν μόνο από τα οργανικά κενά που έχουν προσδιοριστεί από το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης και αναφέρονται παρακάτω.

 Οι δηλώσεις τοποθέτησης θα υποβάλλονται μέχρι και την Πέμπτη 12 Ιουλίου στη Δ/νση ΠΕ Ξάνθης.

 1.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

Α) ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Α/Α

Δ/ΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΝΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1

1Ο ΞΑΝΘΗΣ

8/Θ

1

Α

2

4Ο ΞΑΝΘΗΣ

12/Θ ΕΑΠ

1

Α

3

5Ο ΞΑΝΘΗΣ

12/Θ ΕΑΠ

1

Α

4

9Ο ΞΑΝΘΗΣ

12/Θ

1

Α

5

11Ο ΞΑΝΘΗΣ

6/Θ

1

Β

6

15Ο ΞΑΝΘΗΣ

12/Θ

1

Ε

7

16Ο ΞΑΝΘΗΣ

(σε αναστολή)

2/Θ

1

Β

8

18ο ΞΑΝΘΗΣ

7/Θ

1

Α

9

ΑΒΑΤΟ

3/Θ

1

Γ

10

ΕΥΛΑΛΟ

3/Θ

1

Γ

11

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

6/Θ

2

Ζ

12

ΤΟΞΟΤΕΣ

6/Θ

1

Β

 

Β) ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Α/Α

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 

ΚΕΝΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ν/ΓΕΙΟΥ

1

7Ο ΞΑΝΘΗΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

1

Α

2

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

1

Δ

3

ΓΛΑΥΚΗΣ

 

1

Ζ

4

ΔΑΦΝΩΝΑ

 

1

Ζ

5

ΗΛΙΟΠΕΤΡΑ

 

1

ΣΤ

6

1Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ

 

1

Θ

7

2Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ

 

1

Θ

8

ΚΟΤΥΛΗΣ

 

1

Ι

9

ΜΑΓΙΚΟΥ

 

1

*

10

ΜΑΝΤΑΙΝΑΣ

 

1

Η

11

ΤΟΞΟΤΩΝ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

1

Β

12

ΦΙΛΙΩΝ

 

1

*

13

ΩΡΑΙΟΥ

 

1

Η

 *Δεν έχει γίνει κατάταξή τους σε κατηγορία Δυσμενών Συνθηκών.

Για να κατεβάσετε τη δήλωση τοποθέτησης πατήστε wordsmall

Συναδελφικά

Παπαδάκης Φάνης