Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι

σας εύχομαι μια ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Σας ενημερώνω πως οι συνάδελφοι δάσκαλοι που αποσπάστηκαν στην Ξάνθη με τη Α' φάση αποσπάσεων και δεν τοποθετήθηκαν σε Δημοτικό Σχολείο και οι συνάδελφοι δάσκαλοι που αποσπάστηκαν στην Ξάνθη με τη Β' φάση των αποσπάσεων, οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής και Αγγλικών που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης, που αποσπάστηκαν από την Α/θμια ή τη Β/θμια εκπαίδευση στο ΠΥΣΠΕ Ξάνθης καθώς επίσης και εκείνοι που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης ή από τα Μειονοτικά Σχολεία Ξάνθης, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική δήλωση τοποθέτησης ή απόσπασης στη Δ/νση ΠΕ Ξάνθης από την Τρίτη 4.9.2012 έως και την Τετάρτη 5.9.2012, έχοντας τη δυνατότητα να δηλώσουν από τα  παρακάτω λειτουργικά κενά:

1) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Α/Α ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΑ ΜΟΡΙΑ Δ.Σ.
1 8/θέσιο   1ο Ξάνθης 2 1
2 12/θέσιο (Ε.Α.Π.) 4ο Ξάνθης 1 1
4 6/θέσιο 11ο Ξάνθης 1 2
5 6/θέσιο  17ο Ξάνθης 1 2
6 12/θέσιο 15ο Ξάνθης 3 5
7 12/θέσιο  20ο Ξάνθης 3 5
8 6/θέσιο  Άβδηρα 1 4
9 6/θέσιο Εράσμιο 3 4
10 6/θέσιο Εύλαλο 1 3
11 6/θέσιο Τοξότες 1 2

 

2) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ Φ.ΑΓΩΓΗΣ 

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΕΝΑ

 ΩΡΕΣ

1

2ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

1

22

2

3ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

1

23

3

4ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

1

21

4

5ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

1

23

5

6ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

1

22

6

12ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

1

22

7

13ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

1

22 

8

13ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

1

22

9

14ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

1

22

10

15ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

1

24

11

20ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

1

24

12

6/Θ Δ.ΣΧ. ΠΕΤΕΙΝΟΥ

1

22

13

6/Θ Δ.ΣΧ. ΕΡΑΣΜΙΟΥ

6/Θ Δ.ΣΧ. ΤΟΞΟΤΩΝ

 

20

2

14

8ο 6/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

6ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

 

16  

5

15

6/Θ Δ.ΣΧ. ΤΟΞΟΤΩΝ

14ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

2ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

 

10

8

5

16

17ο 6/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

15ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

18

4

17

10o 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

5ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

17

4


3) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΕΝΑ

 ΩΡΕΣ

1

2ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

1

22

2

2ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

1

22

3

3ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

1

21

4

4ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

1

21

5

5ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

1

21

6

6ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

1

20

7

12ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

1

22

8

13ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

1

22

9

14ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

1

22

10

20ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

1

21

11

6/Θ Δ.ΣΧ. ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ

4/Θ Δ.ΣΧ. ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

 

16

6

12

6ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

14ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

4/Θ Δ.ΣΧ. ΕΞΟΧΗΣ

 

16

2

3

13

18ο 7/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

9ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

15ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

 

13

4

3

14

6/Θ Δ.ΣΧ. ΑΒΔΗΡΩΝ

3ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

4/Θ Δ.ΣΧ. ΕΞΟΧΗΣ

 

12

6

3

15

6/Θ Δ.ΣΧ. Μ.ΕΥΜΟΙΡΟΥ

5ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

2ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

 

10

6

5

16

6/Θ Δ.ΣΧ. ΕΡΑΣΜΙΟΥ

6/Θ Δ.ΣΧ. ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ

 

16

6

17

10ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

5ο 12/Θ Δ.ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ

 

19

2

 

Σε περίπτωση που οι ώρες που προβλέπονται από το πρόγραμμα του Σχολείου είναι περισσότερες από το υποχρεωτικό ωράριο των συναδέλφων, τότε πιθανόν θα γίνεται ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης.

Οι συνάδελφοι της β/θμιας εκπ/σης, ανεξάρτητα των χρόνων υπηρεσίας τους, έχουν ωράριο 21 ώρες. Το Υπουργείο Παιδείας με την περσινή του υπουργική απόφαση Φ.361.23/01/116014/Δ1/17.9.10 και με το φετινό έγγραφό του 82954/Δ2/18.7.2012  δημιουργεί μία μεγάλη ανισότητα μεταξύ εκπαιδευτικών ίδιας ειδικότητας που θα εργάζονται το σχ. έτος 2012-13 στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης και σε αρκετές περιπτώσεις στο ίδιο σχολείο.

Από τους εκπαιδευτικούς Φ.Αγωγής πρώτα θα τοποθετηθούν οι συνάδελφοι που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και στη συνέχεια θα γίνουν οι τοποθετήσεις και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ.

Η τοποθέτηση των συναδέλφων Φ.Αγωγής που είναι στη διάθεση θα γίνει με μόρια μετάθεσης και όλων των υπολοίπων που ζητούν τοποθέτηση ή απόσπαση θα γίνει με μόρια απόσπασης.

Υπενθυμίζω στους συναδέλφους που έχουν αποσπαστεί από τη Β/θμια εκπ/ση ότι λαμβάνουν τις ΜΣΔ της πλησιέστερης σχολικής μονάδας Δ.Ε και όχι του Δημοτικού Σχολείου στο οποίο θα τοποθετηθούν.

Για τη δήλωση τοποθέτησης - απόσπασης πατήστε  wordsmall

Περισσότερες πληροφορίες για τα Δημοτικά Σχολεία του ΠΥΣΠΕ Ξάνθης μπορείτε να βρείτε πατώντας το  Σύνδεσμο

Δημοτικά Σχολεία

και στη συνέχεια πατώντας στο όνομα της σχολικής μονάδας που σας ενδιαφέρει.


Συναδέλφικά

Φάνης Παπαδάκης