Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι 
Απαντώντας σε ερωτήματα συναδέλφων σας ενημερώνω για τα παρακάτω θέματα: 

1.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Η εγκύκλιος των μεταθέσεων για το έτος 2013-14 δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί, αφού πρέπει πρώτα να ψηφιστεί η τροπολογία που καταργεί την υποχρεωτική παραμονή δύο ετών στην οργανική θέση. 

Στη σχετική τροπολογία αναφέρεται πως αποκλειστικά και μόνο για φέτος οι σχετικές αιτήσεις των εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται εντός του Δεκεμβρίου και το αργότερο έως και 31.12.2012.

Μόλις δημοσιευτεί η σχετική εγκύκλιος θα σας ενημερώσω αμέσως για τις προθεσμίες και για τις όποιες αλλαγές προκύψουν.

 

2.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Ο υπολογισμός του ποσού που μας παρακρατείται για την απεργία γίνεται ως εξής:

  • ΜΟΝΙΜΟΙ :

(Βασικός Μισθός + Επίδομα Θέσης + Παραμεθόριο + Οικογενειακό Επίδομα + ΤΕΑΔΥ εργοδότη) ÷ 25

  • ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ :

Για τους συναδέλφους αναπληρωτές ο υπολογισμός είναι λίγο πιο περίπλοκος και είναι ο εξής:

{ (Βασικός Μισθός + Παραμεθόριο + Οικογενειακό Επίδομα) + (ΙΚΑ εργοδότη x 16,33% ) } ÷ 25

Επίσης ενημερώνω τους συναδέλφους αναπληρωτές πως για κάθε ημέρα απεργίας λαμβάνουν κανονικά όλα τα ένσημα τους, με εξαίρεση τους αναπληρωτές που πληρώνονται μέσω ΕΣΠΑ από τους οποίους  αφαιρούνται τα σχετικά ένσημα των ημερών που απεργούν.

Πχ για μια ημέρα απεργίας σε ένα μήνα, ένας αναπληρωτής λαμβάνει 25 ένσημα και του αφαιρείται το ποσό της απεργίας σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο, ενώ ένας αναπληρωτής ΕΣΠΑ λαμβάνει 24 ένσημα και δεν έχει άλλη κράτηση απεργίας στο μισθό του. Αυτός ο διαφορετικός τρόπος κράτησης της απεργίας δεν έχει καμία επίπτωση στην προϋπηρεσία των συναδέλφων αναπληρωτών, που υπολογίζεται κανονικά για όλους τους αναπληρωτές.

 

3.ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 45 του  Ν. 4071/ 2012 καταργήθηκε η δυνατότητα χορήγησης υπερωριακής αποζημίωσης έως και ένα μήνα αναδρομικά από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ανάθεσης. Αποτέλεσμα αυτού είναι η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, η οποία ελέγχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ωρολόγια προγράμματα, αποφάσεις ΠΥΣΠΕ κλπ) να εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής των υπερωριών  από την ημερομηνία συνεδρίασης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να φροντίζουν οι προϊστάμενοι των ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων να υποβάλουν  στο ΠΥΣΠΕ άμεσα τα πρακτικά του Συλλόγου Διδασκόντων, προκειμένου να γίνεται η συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ και η ανάθεση της υπερωριακής εργασίας.

Το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης για τα θέματα των υπερωριών και οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί να έχει οικονομικό αντίκρισμα (αναγνώριση προϋπηρεσίας, αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού διπλώματος), συνεδριάζει όσο το δυνατόν γρηγορότερα (σε διάστημα 2-3 ημερών) προκειμένου οι συνάδελφοι να μην έχουν καμία οικονομική απώλεια.

 

4.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στο άρθρο 32 του προσχέδιου που έχει δοθεί για διαβούλευση από το Υπουργείο Παιδείας δίνεται παράταση 7 μηνών προκειμένου να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα που θα προβλέπει τους όρους και τη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Με το ίδιο Π.Δ. θα προβλέπονται και τα επιμέρους κριτήρια που θα αφορούν την προαγωγική εξέλιξη και την αξιολόγηση της θητείας των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης.  Επομένως δεν θα έχουμε καμία διαδικασία αξιολόγησης και συνεπώς καμία προαγωγική εξέλιξη συναδέλφων που έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια υπηρεσίας πριν την  έκδοση του σχετικού Π.Δ.

 

5.ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Σας υπενθυμίζω πως την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου τα Σχολεία του Νομού μας θα είναι κλειστά, λόγω της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Διδασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης και των εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης.

 

 Συναδελφικά

Παπαδάκης Φάνης