Προεδρικά Διατάγματα

# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2020
2 Τροποποίηση του Π.Δ. 50/1996 που αφορά τις μεταθέσεις/τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Δημόσιας εκπαίδευσης Τετάρτη, 19 Οκτώβριος 2016
3 Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (Π.Δ.69/2016) Τετάρτη, 13 Ιούλιος 2016
4 Μετονομασία Υπουργείου Παιδείας Παρασκευή, 25 Σεπτέμβριος 2015
5 Π.Δ.28 : Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών Σάββατο, 01 Μάρτιος 2014
6 Προεδρικό Διάταγμα 152/2013 : Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τρίτη, 05 Νοέμβριος 2013
7 Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων Πέμπτη, 21 Ιούνιος 2012
8 Π.Δ. 1/2003 (Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων) Παρασκευή, 03 Ιανουάριος 2003
9 ΠΔ 200 & ΠΔ 201/1998 (Οργάνωση και λειτουργία Δ/κών -Ν/γείων) Δευτέρα, 13 Ιούλιος 1998
10 Π.Δ. 100/97 (τροποποίηση ΠΔ 50) Τρίτη, 22 Απρίλιος 1997
11 Π.Δ. 50/1996 (Μεταθέσεις τοποθετήσεις εκπ/κών) Παρασκευή, 08 Μάρτιος 1996