2020

Φίλτρο Τίτλου      Προβολή #  
# Τίτλος άρθρου Προβολές
1 Ορισμός Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Σχολικών Μονάδων της ΔΠΕ Ξάνθης 2021-22 343
2 Διορισμός Διευθυντών & Υποδιευθντών σε Μειονοτικά Δ.Σχ. της ΔΠΕ Ξάνθης 2021-22 596
3 Ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί και Προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2021-2022. 623
4 Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΜΘ για το σχολικό έτος 2021-2022 770
5 Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΣΜΕΑΕ ΠΕ Ξάνθης για το σχολικό έτος 2021- 2022 455
6 Οδηγίες της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης για τον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών 916
7 Μεταβολές Οργανικότητας Μειονοτικών Σχολείων Ξάνθης 567
8 Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης 469
9 Ορισμός Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης 576
10 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου των Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης 276
11 Διορισμός Διευθυντών & Υποδιευθυντών σε Μειονοτικά Δ.Σχ. της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης 520
12 Ορισμός Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης 446
13 Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης 400
14 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης 595
15 Εκ νέου ορισμός Διευθυντή στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης 674
16 Ορισμός Διευθυντή στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης 580
17 Δικαιολογητικά διορισμού μονίμου προσωπικού στη Διεύθυνση ΠΕ Ξάνθης 466
18 Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 701
19 Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας -Θράκης για το σχολικό έτος 2020-2021 741
20 Ορισμός Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης 565
21 Ανακοίνωση Αξιολογικού Πίνακα υποψήφιων Διευθυντών 9ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης 653
22 Υποβιβασμοί, καταργήσεις, συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2020-2021 707
23 Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενης θέσης Διευθυντή-ντριας στο 5/θ 9ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης 449
24 Το ΦΕΚ αναστολής λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων 10ο, 15ο, 17ο και 20ο Ξάνθης από 10.6 έως 20.6.2020 406
25 Το ΦΕΚ αναστολής λειτουργίας του Μειονοτικού Δ.Σχ. Ηλιόπετρας και του Νηπιαγωγείου Ηλιόπετρας από 9.6 έως 19.6.2020 400
26 Προετοιμασία επαναλειτουργίας σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΣΜΕΑΕ 599
27 Μεταβολές Μειονοτικών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2020-2021 922