2020

Φίλτρο Τίτλου      Προβολή #  
# Τίτλος άρθρου Προβολές
1 Οδηγίες της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης για τον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών 823
2 Μεταβολές Οργανικότητας Μειονοτικών Σχολείων Ξάνθης 482
3 Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης 413
4 Ορισμός Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης 535
5 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου των Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης 243
6 Διορισμός Διευθυντών & Υποδιευθυντών σε Μειονοτικά Δ.Σχ. της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης 481
7 Ορισμός Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης 404
8 Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης 358
9 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης 555
10 Εκ νέου ορισμός Διευθυντή στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης 611
11 Ορισμός Διευθυντή στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης 518
12 Δικαιολογητικά διορισμού μονίμου προσωπικού στη Διεύθυνση ΠΕ Ξάνθης 429
13 Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 666
14 Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας -Θράκης για το σχολικό έτος 2020-2021 713
15 Ορισμός Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης 530
16 Ανακοίνωση Αξιολογικού Πίνακα υποψήφιων Διευθυντών 9ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης 622
17 Υποβιβασμοί, καταργήσεις, συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2020-2021 682
18 Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενης θέσης Διευθυντή-ντριας στο 5/θ 9ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης 414
19 Το ΦΕΚ αναστολής λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων 10ο, 15ο, 17ο και 20ο Ξάνθης από 10.6 έως 20.6.2020 368
20 Το ΦΕΚ αναστολής λειτουργίας του Μειονοτικού Δ.Σχ. Ηλιόπετρας και του Νηπιαγωγείου Ηλιόπετρας από 9.6 έως 19.6.2020 367
21 Προετοιμασία επαναλειτουργίας σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΣΜΕΑΕ 573
22 Μεταβολές Μειονοτικών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2020-2021 898