2020

Φίλτρο Τίτλου      Προβολή #  
# Τίτλος άρθρου Προβολές
1 Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης 386
2 Ορισμός Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης 518
3 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου των Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης 229
4 Διορισμός Διευθυντών & Υποδιευθυντών σε Μειονοτικά Δ.Σχ. της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης 466
5 Ορισμός Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης 386
6 Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης 341
7 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης 541
8 Εκ νέου ορισμός Διευθυντή στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης 592
9 Ορισμός Διευθυντή στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης 503
10 Δικαιολογητικά διορισμού μονίμου προσωπικού στη Διεύθυνση ΠΕ Ξάνθης 417
11 Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 656
12 Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας -Θράκης για το σχολικό έτος 2020-2021 702
13 Ορισμός Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης ΠΕ Ξάνθης 520
14 Ανακοίνωση Αξιολογικού Πίνακα υποψήφιων Διευθυντών 9ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης 609
15 Υποβιβασμοί, καταργήσεις, συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2020-2021 675
16 Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενης θέσης Διευθυντή-ντριας στο 5/θ 9ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης 398
17 Το ΦΕΚ αναστολής λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων 10ο, 15ο, 17ο και 20ο Ξάνθης από 10.6 έως 20.6.2020 356
18 Το ΦΕΚ αναστολής λειτουργίας του Μειονοτικού Δ.Σχ. Ηλιόπετρας και του Νηπιαγωγείου Ηλιόπετρας από 9.6 έως 19.6.2020 352
19 Προετοιμασία επαναλειτουργίας σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΣΜΕΑΕ 552
20 Μεταβολές Μειονοτικών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2020-2021 886