Για τον Πίνακα αντικειμενικών μορίων και προτιμήσεων των υποψηφίων Διευθυντών ΠΕ Ξάνθης πατήστε εδώ.


*Στο Κριτήριο επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγης το 1 σημαίνει ότι ο υποψήφιος είναι κάτοχος του αντίστοιχου τίτλου και τα ανάλογα μόρια υπολογίζονται στη στήλη Ν-ΣΥΝΟΛΟ.

**Στο κριτήριο υπηρεσιακής κατάστασης-καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας το δεκαδικό 0,25 αναφέρεται σε συμπληρωμένα τρίμηνα όπως ρητά αναφέρεται στο αρθρο 19 παρ 3 περ.6
Συνεπώς τα χρόνια όπως αναφέρονται στα πιστοιποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών αναφέρονται με 0,25 για συμπληρωμένο τρίμηνο, 0,50 για δύο συμπληρωμένα τρίμηνα και 0,75 για τρία συμπληρωμένα τρίμηνα.
ΠΧ συνάδελφος με υπηρεσία 5 έτη 8 μήνες 22 ημέρες λαμβάνει 5,50 αφού έχει συμπληρωμένα δύο τρίμηνα.
Τα ανάλογα μόρια υπολογίζονται στη στήλη Τ-ΣΥΝΟΛΟ.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ U

*** Μία συναδέλφισσα δεν πληροί τα τυπικά προσόντα που ορίζει ο νόμος για να είναι υποψήφια.